De ‘Mikwa’, het kleinste monument van Schoonhoven

Achter de synagoge op de binnenplaats bevindt zich het kleinste monument van Schoonhoven, namelijk het unieke Joodse bad de ‘Mikwah’. Dit Joodse bad wordt gevuld met regen(hemel-)water dat wordt opgevangen door het platte dak boven de ‘Mikwah’. De verhoogde witte houten vloer biedt ruimte voor een gietijzeren reservoir waarin het water wordt opgeslagen, voordat dit voor een rituele reiniging wordt gebruikt.

Achter de ‘Mikwah’ staat het oude godsdienstschooltje, welke ook als kosterwoning heeft dienstgedaan. Vandaag de dag is dit de locatie van de Zilversmederij – Atelier van de zilversmeden van Rikkoert.

Wijlen Rob de Vries schrijft in “Riten en symbolen” het volgende: “Iedere behoorlijke georganiseerde Joodse gemeente bezit zulk een bad. Het is op een bepaalde wijze gebouwd, bezit bepaalde afmetingen en wordt op een bepaalde wijze bediend en gevuld. Er kan haast niets willekeurigs aan zijn, tenminste aan dat, wat het bad tot ‘Mikwah’ moet maken. Want het doet dienst tot levensheiliging en tot wijding”.

De ‘Mikwah’ dient ten eerste voor het Joodse huwelijksleven: de vrouw dompelt zich, direct na de menstruatie, onder in dit bad onder toezicht. Op de avond voor haar huwelijk zal ook de bruid zich in dit bad onderdompelen. Tevens nieuw vaatwerk is na onderdompeling in de ‘Mikwah’ pas geoorloofd voor gebruik.

De vrome mannen moeten zich voor de intrede van het Joodse Nieuwjaar en voor de Grote Verzoendag, onderdompelen in de ‘Mikwah’. Dit als symbool voor de innerlijk reiniging.

De ‘Mikwah’ is dus een belangrijk element van de Joodse synagoge. De ‘Mikwah’ in het EDELambachtshuys is nog origineel en laat u op eenvoudige wijze zien hoe de ‘Mikwah’ is gemaakt en vormt daarmee een extra aanvulling op de unieke synagoge in Schoonhoven.